Thursday, December 31, 2009

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN

SEKOLAH MENENGAH AGAMA TARBIAH DINIAH, KULIM, KEDAH.

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AWAM TAHUN 2010

PEPERIKSAAN PMR 2010

BIL

MATAPELAJARAN

PERATUS (%)

1

BAHASA MELAYU

97.3

2

ENGLISH LANGUAGE

66.4

3

SEJARAH

93.6

4

GEOGRAFI

80.0

5

BAHASA ARAB

30.0

6

PENDIDIKAN ISLAM

94.5

7

MATHEMATICS

91.8

8

SCIENCES

92.7

9

KEMAHIRAN HIDUP

99.1

PEPERIKSAAN SMRA 2010

BIL

MATAPELAJARAN

PERATUS (%)

1

QURAN

82.08

2

FEQAH FARAID

52.23

3

TAUHID

37.31

4

HADIS

70.14

5

TAFSIR

19.40

6

USUL FIKH

28.35

7

TARIKH ISLAM

31.34

8

NAHU / SOROF

53.34

9

INSYAK

46.26

10

NUSUS

44.77

11

BALAQAH

88.05

12

BAHASA INGGERIS

50.74

PEPERIKSAAN SPM 2010

BIL

MATAPELAJARAN

PERATUS (%)

1

BAHASA MELAYU

100.0

2

ENGLISH LANGUAGE

68.7

3

SEJARAH

81.5

4

MATHEMATICS

52.3

5

SCIENCES

98.5

6

BAHASA ARAB

41.9

7

PRINSIP AKAUN

50.0

8

EKONOMI ASAS

34.4

9

QURAN SUNNAH

93.3

10

SYARIAH ISLAM

83.3

11

TASAWUR

83.7

12

PENDIDIKAN ISLAM

88.6

13

PERDAGANGAN

55.9

PEPERIKSAAN STA 2010

BIL

MATAPELAJARAN

PERATUS (%)

1

QURAN

80.0

2

FEQAH FARAID

36.6

3

TAUHID

46.6

4

HADIS

43.3

5

TAFSIR

33.3

6

USUL FIKH

33.3

7

MANTIK

26.6

8

NAHU

36.6

9

INSYAK

66.6

10

ADAB NUSUS

36.6

11

ARUD

46.6

12

BAHASA MELAYU

86.6

13

BAHASA INGGERIS

80.0

14

LISAN

93.3

No comments: